Digitala lösningar för den svenska skolan

Vi rör oss alltmer mot en digital värld, så även skolan. Digitaliseringen av skolväsendet har pågått under en längre tid. Redan för tio år sedan kunde elever vara utrustade med en personlig bärbar dator. Skolverket har under flera år jobbat fram olika strategier som utgår ifrån att utveckla elevernas digitala kompetens samt förbättra undervisningen.

Eleverna idag är vana vid att bland annat hålla presentationer med digitala verktyg, men även att vara källkritiska på internet. Att vara just källkritisk är en viktig del i arbetet då i princip all information vi och barnen får är genom internet och olika appar.

Lärplattformen

Digitala lösningar för skolan handlar om att förenkla det sätt vi arbetar på i allt från administration till undervisning. Genom att exempelvis digitalisera hanteringen av ekonomin och schemaläggning sparar vi tid som vi sedan kan lägga på att vara närvarande hos eleverna.

Det går även att förbättra arbetet för lärarna när det gäller undervisning och kommunikation. Där kommer lärplattformen in som är ett digitalt verktyg för planering och kommunikation med vårdnadshavare samt bedömning av elever. Vill du få ytterligare information? Läs mer på nätet om olika plattformar som kan underlätta arbetet för lärare med planering av undervisningen.